Historie výroby geodetických a důlně měřických přístrojů v německém podkrušnohoří
Hánek, Pavel ; Hánek, Pavel

Anotace: The article aim on the history of production of the geodetic instruments in the area of the German Ore Mountains (Erzgebirge). Production of the geodetic instruments in this area began in 1771. The article mentions the rich history and production of companies operating in the cities of Freiberg and Bad Liebenwerda. Historie výroby geodetických přístrojů v německém Podkrušnohoří, která v evropském měřítku patří k nejstarším a svou úrovní k nejvýznamnějším, začala v roce 1771, tedy před 250 lety. Článek zmiňuje bohatou historii a produkci firem působících ve Freiberku a Lázních Liebenwerdě, v historickém báňském regionu Krušných hor.

Citace: HÁNEK, Pavel a Pavel HÁNEK. Historie výroby geodetických a důlně měřických přístrojů v německém podkrušnohoří. In: Sborník referátů Mezinárodní konference Geodézie a Důlní měřictví 2021 XXVII. konference Společnosti důlních měričů a geologů, z. s.. 2021, s. 1-14. ISBN 978-80-248-4565-4.

Rozsah: 14 stran
Typ publikace: sbornikove prispevky

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 25: Metrologie a inženýrská geodézie
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Pavel Hánek, Ph.D.
Knihovna VÚGTK > Materiály z konferencí
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2022-06-06, poslední editace 2022-06-07Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)