Restricted
Metodika postupu jednotného zpracování absolutních měření tíhového zrychlení
Pálinkáš, Vojtech ; Vaľko, Miloš

Annotation: The methodology defines the procedure of the most suitable processing of measurements by absolute ballistic gravimeters, including the introduction of all and newly determined corrections from instrumental and environmental influences.

Citation: PÁLINKÁŠ, Vojtech a Miloš Vaľko. Metodika postupu jednotného zpracování absolutních měření tíhového zrychlení. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický v.v.i., 2021. Certifikovaná metodika. Dostupný z: https://oko.pecny.cz/vystupyVaV/CM_TITSCUZK704-zpracovani.html.

Publication type: certifikovaná metodika
Link: https://oko.pecny.cz/vystupyVaV/CM_TITSCUZK704-zpracovani.html

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Geodesy and Geodynamics
Focus on VÚGTK > Researchers > Vojtěch Pálinkáš
Focus on VÚGTK > Researchers > Miloš Vaľko
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2022-06-08, last modified 2022-06-13


External link:
Download fulltext
Fulltext
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)