Restricted
Metodika postupu měření a zpracování pro přesné určení vertikálního gradientu tíhového zrychlení na absolutních tíhových bodech pomocí relativních gravimetrů
Kostelecký, Jakub ; Vaľko, Miloš

Annotation: The methodology defines the most optimal procedure for measuring and processing relative gravity measurements for accurate determination of the vertical gravity gradient. In addition to choosing a suitable polynomial to approximate the operation of the relative gravimeter during the measurement, it also deals with the choice of the degree of the polynomial to describe the change in gravity acceleration with height.

Citation: KOSTELECKÝ, Jakub a Miloš VAL’KO. Metodika postupu měření a zpracování pro přesné určení vertikálního gradientu tíhového zrychlení na absolutních tíhových bodech pomocí relativních gravimetrů. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 2021. Certifikovaná metodika. Dostupný z: https://oko.pecny.cz/vystupyVaV/CM_TITSCUZK704-gradienty.html.

Publication type: certifikovaná metodika

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Geodesy and Geodynamics
Focus on VÚGTK > Researchers > Jakub Kostelecký
Focus on VÚGTK > Researchers > Miloš Vaľko
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2022-06-08, last modified 2022-06-13Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)