Metodika pro stanovení sezónních změn tíhového zrychlení na vybraných absolutních tíhových bodech pomocí opakovaných měření absolutními gravimetry
Kostelecký, Jakub ; Pálinkáš, Vojtech

Annotation: The methodology defines the procedure of absolute measurements of gravity acceleration to determine seasonal changes caused mainly by hydrological influences. In addition to defining suitable periods for measurement, it deals with the evaluation of results and determination of trends and amplitudes of seasonal changes, including statistical testing of their significance.

Citation: KOSTELECKÝ, Jakub a Vojtech PÁLINKÁŠ. Metodika pro stanovení sezónních změn tíhového zrychlení na vybraných absolutních tíhových bodech pomocí opakovaných měření absolutními gravimetry. Zdiby: Výzkumný ústav, geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 2021. Certifikovaná metodika. Dostupný z: https://oko.pecny.cz/vystupyVaV/CM_TITSCUZK704-sezonni.html

Publication type: certifikovaná metodika
Link: https://oko.pecny.cz/vystupyVaV/CM_TITSCUZK704-sezonni.html

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Geodesy and Geodynamics
Focus on VÚGTK > Researchers > Jakub Kostelecký
Focus on VÚGTK > Researchers > Vojtěch Pálinkáš
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV
Strock revision > NRGL

 Record created 2022-06-13, last modified 2022-06-15


External link:
Download fulltext
Fulltext
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)