Metodika pro stanovení sezónních změn tíhového zrychlení na vybraných absolutních tíhových bodech pomocí opakovaných měření absolutními gravimetry
Kostelecký, Jakub ; Pálinkáš, Vojtech

Anotace: The methodology defines the procedure of absolute measurements of gravity acceleration to determine seasonal changes caused mainly by hydrological influences. In addition to defining suitable periods for measurement, it deals with the evaluation of results and determination of trends and amplitudes of seasonal changes, including statistical testing of their significance.

Citace: KOSTELECKÝ, Jakub a Vojtech PÁLINKÁŠ. Metodika pro stanovení sezónních změn tíhového zrychlení na vybraných absolutních tíhových bodech pomocí opakovaných měření absolutními gravimetry. Zdiby: Výzkumný ústav, geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 2021. Certifikovaná metodika. Dostupný z: https://oko.pecny.cz/vystupyVaV/CM_TITSCUZK704-sezonni.html

Typ publikace: certifikovaná metodika
Odkaz: https://oko.pecny.cz/vystupyVaV/CM_TITSCUZK704-sezonni.html

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Vojtěch Pálinkáš, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 24: Geodézie a geodynamika
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Služební záznamy knihovny > NUSL

 Záznam vytvořen 2022-06-13, poslední editace 2022-06-15


Externí odkaz:
Stáhnout fulltext
Fulltext
Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)