Ověřená technologie pro určení technických a přesnostních parametrů pro zeměměřické přístroje - astronomicko-geodetické přístroje
Hánek, Pavel ; Volkmann, Michal

Annotation: cze Technologie stanovuje postup pro určení technických a přesnostních parametrů u starých (historických) astronomicko-geodetických přístrojů. V technologii je řešen i způsob zacházení se sbírkovými předměty v okamžiku provádění těchto prací. The technology determines the procedure for determining the technical parameters and accuraciies parameters of old (historical) astronomical-geodesy devices. The technology also solves the way of handling collection objects at the moment of performing these works.
Annotation: Technologie stanovuje postup pro určení technických a přesnostních parametrů u starých (historických) astronomicko-geodetických přístrojů. V technologii je řešen i způsob zacházení se sbírkovými předměty v okamžiku provádění těchto prací.

Citation: HÁNEK, Pavel, Pavel HÁNEK a Michal VOLKMANN. Ověřená technologie pro určení technických a přesnostních parametrů pro zeměměřické přístroje – astronomicko-geodetické přístroje. Česká republika: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 2021. Ověřená technologie číslo VÚGTK 25-1313/2021.

Publication type: ověřená technologie

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Metrology and Engineering Geodesy
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Michal Volkmann
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Pavel Hánek
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2022-06-13, last modified 2022-06-13Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)