@article{196423,
   author    = "Kostelecký, Jakub and Pálinkáš, Vojtech",
   title    = "Ověření metodiky stanovení sezónních změn tíhového
           zrychlení na vybraných absolutních tíhových bodech
           pomocí opakovaných měření absolutními gravimetry",
}