Bibliografie VÚGTK
Ověření postupu jednotného zpracování absolutních měření tíhového zrychlení se zavedením všech oprav z vlivu přístrojů, resp. lokálního vlivu okolního prostředí
Pálinkáš, Vojtech ; Vaľko, MilošPublication type: anotace

Annotation:
The result summarizes the verification of uniform processing of absolute measurements on a set of new and older measurements by absolute gravimeters at selected 6 absolute stations in the Czech Republic. It also summarizes the implementation of all currently known corrections. Výsledek shrnuje ověření jednotného zpracování absolutních měření na množině nových i starších měření absolutními gravimetry na vybraných 6 absolutních bodech v ČR. Také shrnuje zavedení všech v současnosti známých oprav.

Citation: PÁLINKÁŠ, Vojtech a Miloš VAĽKO. Ověření postupu jednotného zpracování absolutních měření tíhového zrychlení se zavedením všech oprav z vlivu přístrojů, resp. lokálního vlivu okolního prostředí. 2021.

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Geodesy and Geodynamics
Focus on VÚGTK > Researchers > Vojtěch Pálinkáš
Focus on VÚGTK > Researchers > Miloš Vaľko
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2022-06-15, last modified 2022-06-15Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)