Bibliografie VÚGTK
Ověření postupu jednotného zpracování absolutních měření tíhového zrychlení se zavedením všech oprav z vlivu přístrojů, resp. lokálního vlivu okolního prostředí
Pálinkáš, Vojtech ; Vaľko, MilošTyp publikace: anotace

Anotace:
The result summarizes the verification of uniform processing of absolute measurements on a set of new and older measurements by absolute gravimeters at selected 6 absolute stations in the Czech Republic. It also summarizes the implementation of all currently known corrections. Výsledek shrnuje ověření jednotného zpracování absolutních měření na množině nových i starších měření absolutními gravimetry na vybraných 6 absolutních bodech v ČR. Také shrnuje zavedení všech v současnosti známých oprav.

Citace: PÁLINKÁŠ, Vojtech a Miloš VAĽKO. Ověření postupu jednotného zpracování absolutních měření tíhového zrychlení se zavedením všech oprav z vlivu přístrojů, resp. lokálního vlivu okolního prostředí. 2021.

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Vojtěch Pálinkáš, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 24: Geodézie a geodynamika
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Miloš Vaľko, Ph.D.
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2022-06-15, poslední editace 2022-06-15Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)