Bibliografie VÚGTK
Ověření postupu měření a zpracování pro přesné určení vertikálního gradientu tíhového zrychlení na absolutních tíhových bodech pomocí relativních gravimetrů
Kostelecký, Jakub ; Vaľko, MilošTyp publikace: anotace

Anotace:
The result summarizes the performed verification of relative measurements of vertical gradients in three different periods of the year to verify the procedure of measurement and processing of vertical gradients at 8 selected absolute gravity stations in the Czech Republic. Výsledek shrnuje provedená ověřovací relativní měření vertikálních gradientů ve třech různých obdobích roku pro ověření postupu měření a zpracování vertikálních gradientů na 8 vybraných absolutních tíhových bodech v ČR.

Citace: KOSTELECKÝ, Jakub a Miloš VAĽKO. Ověření postupu měření a zpracování pro přesné určení vertikálního gradientu tíhového zrychlení na absolutních tíhových bodech pomocí relativních gravimetrů. 2021.

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 24: Geodézie a geodynamika
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Miloš Vaľko, Ph.D.
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2022-06-16, poslední editace 2022-06-16Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)