Souhrnná výzkumná zpráva shrnující výsledky řešení projektu TITSCUZK704
Kostelecký, Jakub ; Pálinkáš, Vojtech ; Vaľko, Miloš

Anotace: The research report summarizes the results of repeated measurements of vertical gradients at 8 absolute gravity stations, the results of repeated measurements of gravity acceleration using absolute gravimeters at 6 absolute stations, including the determination of amplitudes of seasonal changes and assessment of their statistical significance. Výzkumná zpráva shrnuje výsledky opakovaného měření vertikálních gradientů na 8 absolutních tíhových bodech, výsledky opakovaného měření tíhového zrychlení pomocí absolutních gravimetrů na 6 absolutních bodech včetně určení amplitud sezónních změn a posouzení jejich statistické významnosti.

Citace: KOSTELECKÝ, Jakub, Vojtech PÁLINKÁŠ a Miloš VAL'KO. Souhrnná výzkumná zpráva shrnující výsledky řešení projektu TITSCUZK704. Ondřejov: Zeměměřický úřad v Praze, 2021, 39 s.

Rozsah: 39 stran
Typ publikace: výzkumná zpráva
Odkaz: https://oko.pecny.cz/vystupyVaV/SVZ_TITSCUZK704.html

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Vojtěch Pálinkáš, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 24: Geodézie a geodynamika
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Miloš Vaľko, Ph.D.
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2022-06-20, poslední editace 2022-06-20


Externí odkaz:
Stáhnout fulltext
Fulltext
Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)