Technologie řízení a údržby železniční tratě s využitím metody „cloud computing“ a 3D modelu území železniční tratě
Kocáb, Milan ; Vilím, David

Annotation: Innovation of technical maintenance procedures to achieve a high degree of efficiency, security, reliability and protection of operational data will be ensured by research analysis procedures and new digital data structuring. Maintenance management procedures and individual work operations will be performed using the "cloud computing" method in digital form, from their planning, timing and other quantification to the connection with the user (work crew, track operator formou) in the form of online, including controls. Inovací technických postupů při údržbě dosáhnout vysokého stupně efektivnosti, bezpečnosti, spolehlivosti a ochrany provozních dat bude zabezpečeno výzkumnými postupy analýzy a novou digitální strukturací dat. Postupy řízení údržby a jednotlivé pracovní operace budou prováděny s využitím metody „cloud computing“ v digitální formě a to od jejich plánování, načasování a dalších kvantifikací až po spojení s uživatelem (pracovní četou, operátorem na trati…) formou on-line včetně kontrol.

Citation: KOCÁB, Milan a David VILÍM. Technologie řízení a údržby železniční tratě s využitím metody „cloud computing“ a 3D modelu území železniční tratě.2021. Poloprovoz. Dostupný z: http://bivoj.vugtk.cz/zeleznice/Rok_2021/default.html

Publication type: ověřená technologie

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Metrology and Engineering Geodesy
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Milan Kocáb
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2022-06-21, last modified 2022-06-21Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)