Aktualizace státního etalonu tíhového zrychlení ECM 120-3/08-040
Kostelecký, Jakub ; Pálinkáš, Vojtěch ; Vaľko, Miloš

Anotace: Originally, the national standard for gravity acceleration has been realized by the FG5-215 gravimeter. Newly, the national standard is created by gravimeters FG5-215 and FG5X-251 equipped by the HS5 measurement systems, labeled as FG5-215/HS5 and FG5X-251/HS5, respectively. The standard measurement uncertainty reach 2,2E-8 m/s^2 for both gravimeters, that is excellent also internationally. Původní státní etalon byl tvořen gravimetrem FG5 v.č. 215 (FG5-215). Nově je státní etalon tvořen absolutními gravimetry FG5-215 a FG5X-251 opatřenými HS5 měřícími systémy. Pro rozlišení od původní konfigurace gravimetrů (FG5-215 a FG5X-251) jsou gravimetry v nové sestavě označeny FG5-215/HS5 a FG5X-251/HS5. Standardní nejistota měření je u obou gravimetrů 2,2E-8 m/s^2, která je vynikající i ve světovém měřítku.


Typ publikace: výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Vojtěch Pálinkáš, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 24: Geodézie a geodynamika
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Miloš Vaľko, Ph.D.
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2022-07-12, poslední editace 2022-07-13Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)