Metriky grafické náplně map založené na rastrových formátech
Barvíř, Radek, 1993 ; Univerzita Palackého v Olomouci

Signatura: 51459
ISBN: 978-80-244-5934-9

Nakladatelské údaje: Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci , 2021


Rozsah: 154 stran
Typ publikace: monografie
Poznámky: Tato monografie vznikla přepracováním disertační práce "METRIKY GRAFICKÉ NÁPLNĚ MAP ZALOŽENÉ NA RASTROVÝCH FORMÁTECH" autora Radka Barvíře. Disertační práce byla obhájena 30. srpna 2021 na Katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vedoucí disertační práce prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Obsahová charakteristika dokumentů > GIS & Geoinformatika
Knihovna VÚGTK > Knihy

 Záznam vytvořen 2022-11-28, poslední editace 2022-11-29Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)