Metriky grafické náplně map založené na rastrových formátech
Barvíř, Radek, 1993 ; Univerzita Palackého v Olomouci

Signature: 51459
ISBN: 978-80-244-5934-9

Published: Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci , 2021


Extent: 154 stran
Publication type: monografie
Notes: Tato monografie vznikla přepracováním disertační práce "METRIKY GRAFICKÉ NÁPLNĚ MAP ZALOŽENÉ NA RASTROVÝCH FORMÁTECH" autora Radka Barvíře. Disertační práce byla obhájena 30. srpna 2021 na Katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vedoucí disertační práce prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

The record appears in these collections:
Content Characterization > GIS & Geoinformatics
Library VÚGTK > Books

 Record created 2022-11-28, last modified 2022-11-29Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)