000196502 001__ 196502
000196502 005__ 20230123134428.0
000196502 24500 $$aPřehled o rozpočtu výnosů a nákladů na rok 2024
000196502 264_1 $$aZdiby$$bVÚGTK$$c2022
000196502 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/196502/files/2024_vyhled_VUGTK.pdf$$y2024-vyhled
000196502 910__ $$aVÚGTK
000196502 980__ $$arozpocty