000196517 001__ 196517
000196517 003__ CZ-ZdVUG
000196517 005__ 20230509103638.0
000196517 020__ $$a978-80-86433-74-5
000196517 041__ $$acze
000196517 040__ $$aABC039$$bcze
000196517 044__ $$axr
000196517 1102_ $$aVysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav geodézie
000196517 24510 $$aDružicové metody v geodézii a katastru$$bSborník referátů
000196517 250__ $$aprvní
000196517 264_1 $$aBrno$$bECON publishing, s.r.o.$$c2020
000196517 300__ $$a81 stran$$c30 cm
000196517 504__ $$aObsahuje bibliografické údaje.
000196517 500__ $$aNad nadpisem: Seminář s mezinárodní účastí
000196517 500__ $$aKostelecký, Jakub, Filler, Vratislav, Kostelecký, Jan: Aplikace GNSS - geodynamika západní části Korintského zálivu
000196517 653_0 $$adružicové metody$$aGNSS
000196517 655_4 $$asborníky
000196517 910__ $$aABC039$$b51474
000196517 943__ $$aPolice:studovna
000196517 980__ $$asborniky_konferencni
000196517 985__ $$agnss
000196517 985__ $$akosteleckyjan
000196517 985__ $$afiller
000196517 985__ $$akosteleckyjakub