Astronomická a neastronomická orientace význačných starověkých staveb Mesoameriky a další pozoruhodnosti z cesty do Mexika, Guatemaly a Hondurasu na jaře roku 2005. Fotoarchiv 2005
Klokočník, Jaroslav ; Kostelecký, Jan ; Vondrák, Jan ; Vítek, František

Signature: 50089

Published: Ondřejov : Astronomický ústav Akademie věd České republiky , 2005
Edition: Astronomical Institute. Academy of Sciences of the Czech Republic
Annotation: cze Referujeme o pokračujících pokusech potvrdit či vyvrátit Fusonovu hypotézu (Mayové znali a používali kompas m.j. k orientaci svých ceremoniálních center). Pokračovala naše měření pomocí GPS a přesného kompasu z Mexika 2003 (tehdy hlavně na Yukatánu), nyní (2005) v Mexiku, především v předmayských centrech, v Guatemale a v Copánu (Honduras). Souběžně s tím byla z literatury získána nová data o archeomagnetických deklinacích zájmové oblasti (Korte et al, 2005). Naše měření se právě zpracovávají, ale už teď je zřejmé, že potvrzení či vyvrácení Fusonovy hypotézy zatím nebude možné. Je to proto, že paleomagnetická data (o pohybu zemského magnetického pólu a magnetických deklinacích v uplynulých tisíciletích) a archeologická data (o absolutním stáří staveb v proměřovaných lokalitách) jsou stále velmi nejistá. Před zpracováním měření pro testování Fusonovy hypotézy bylo třeba vyloučit objekty zjevně astronomicky orientované. Jsou přítomny skoro ve všech lokalitách, ale jsou v naprosté menšině. Uvádíme přehled takových objektů, které známe a diskutujeme výsledky našich měření. V některých případech nesouhlasíme s uznávanou literaturou. V rámci cest jsme zaregistrovali řadu dalších zajímavostí, o kterých se stručně zmiňujeme. Jde o náznaky existence dávných mezikontinentálních cest nebo další indicie, že kompas byl v oblasti znám už před Mayi. K testu Lubmanovy hypotézy („zpívající pyramidy“) uvádíme soupis našich měření (zvukových záznamů) a vlastní matematický model, jak by akustika pyramid mohla fungovat.
Annotation: Referujeme o pokračujících pokusech potvrdit či vyvrátit Fusonovu hypotézu (Mayové znali a používali kompas m.j. k orientaci svých ceremoniálních center). Pokračovala naše měření pomocí GPS a přesného kompasu z Mexika 2003 (tehdy hlavně na Yukatánu), nyní (2005) v Mexiku, především v předmayských centrech, v Guatemale a v Copánu (Honduras). Souběžně s tím byla z literatury získána nová data o archeomagnetických deklinacích zájmové oblasti (Korte et al, 2005). Naše měření se právě zpracovávají, ale už teď je zřejmé, že potvrzení či vyvrácení Fusonovy hypotézy zatím nebude možné. Je to proto, že paleomagnetická data (o pohybu zemského magnetického pólu a magnetických deklinacích v uplynulých tisíciletích) a archeologická data (o absolutním stáří staveb v proměřovaných lokalitách) jsou stále velmi nejistá. Před zpracováním měření pro testování Fusonovy hypotézy bylo třeba vyloučit objekty zjevně astronomicky orientované. Jsou přítomny skoro ve všech lokalitách, ale jsou v naprosté menšině. Uvádíme přehled takových objektů, které známe a diskutujeme výsledky našich měření. V některých případech nesouhlasíme s uznávanou literaturou. V rámci cest jsme zaregistrovali řadu dalších zajímavostí, o kterých se stručně zmiňujeme. Jde o náznaky existence dávných mezikontinentálních cest nebo další indicie, že kompas byl v oblasti znám už před Mayi. K testu Lubmanovy hypotézy („zpívající pyramidy“) uvádíme soupis našich měření (zvukových záznamů) a vlastní matematický model, jak by akustika pyramid mohla fungovat.


Extent: 116 stran
Keywords: archeoastronomie ; Mayové ; astronomie ; Fusonova hypotéza ; Lubmanova hypotéza
Publication type: monografie

The record appears in these collections:
Content Characterization > Astronomy
Content Characterization > History
Library VÚGTK > Books

 Record created 2014-01-11, last modified 2018-11-27Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)