000023093 001__ 23093
000023093 003__ CZ-ZdVUG
000023093 005__ 20151003180549.0
000023093 008__ 140111s2000####xr|#########u000#0#cze#d
000023093 037__ $$c[50,-] Kč
000023093 035__ $$z23382
000023093 044__ $$axr
000023093 040__ $$aABC039$$bcze
000023093 041__ $$acze
000023093 1102_ $$aVýzkumný ústav geodetický$$btopografický a kartografický Zdiby
000023093 24500 $$aPodklady pro hodnocení činnosti VÚGTK$$cVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
000023093 260__ $$aZdiby$$bVÚGTK$$c2000
000023093 300__ $$a13 s.$$b3 příl. - Lit.4.
000023093 500__ $$aVazba: kroužková
000023093 500__ $$aZpracované podle přílohy č. 1 "Pravidel" MŠMT č.j. 11085/98-34
000023093 541__ $$h[50,-] Kč
000023093 655_4 $$aReport
000023093 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:23093$$qGLOBAL
000023093 910__ $$aABC039$$b49683
000023093 933__ $$a/50,-/ Kč$$c200400050$$h/50,-/ Kč$$lKnihovna$$nPV$$xK vypůjčení$$zH.Vovsová
000023093 980__ $$azakladni_dokumenty
000023093 985__ $$amonografie