@article{23093,
   author    = "Výzkumný ústav geodetický",
   title    = "Podklady pro hodnocení činnosti VÚGTK",
   year     = "2000",
   note     = "Vazba: kroužková",
}