Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
200400050 VÚGTK - 49 683 - 4 weeks -