Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
198900424 VÚGTK - 46 278/II - 4 weeks -