000025210 001__ 25210
000025210 003__ CZ-ZdVUG
000025210 005__ 20160210125248.0
000025210 008__ 140111s1996####xr|#########u000#0#cze#d
000025210 037__ $$c[10,-]
000025210 035__ $$z25521
000025210 044__ $$axr
000025210 041__ $$acze
000025210 040__ $$aABC039$$bcze
000025210 1001_ $$aTalich, Milan
000025210 24500 $$aProjekt automatizace knihovnických prací v knihovně VÚGTK : příloha ke smlouvě č. 2/97$$cMilan Talich
000025210 260__ $$aZdiby$$bVÚGTK$$c1996
000025210 300__ $$a9 s. - Lit. - Oponent,pos.
000025210 340__ $$aPaper
000025210 500__ $$aVazba: není
000025210 530__ $$arukopis
000025210 541__ $$aPV$$h[10,-]
000025210 653_0 $$aautomatizace
000025210 653_0 $$aknihovnictví
000025210 655_4 $$aStudy
000025210 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:25210$$qGLOBAL
000025210 910__ $$aABC039$$b49922
000025210 933__ $$a/10,-/$$c200500121$$h/10,-/$$lKnihovna$$nPV$$xK vypůjčení$$zE.Lhotáková
000025210 980__ $$asmlouvy
000025210 985__ $$amonografie