@article{25210,
   author    = "Talich, Milan",
   title    = "Projekt automatizace knihovnických prací v knihovně
           VÚGTK : příloha ke smlouvě č. 2/97",
   year     = "1996",
   note     = "Vazba: není",
}