Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
200500121 VÚGTK - 49 922 - 4 weeks -