@article{25341,
   author    = "Štechová, Helena and VÚGTK Praha",
   title    = "Proměřování jeřábových drah ",
   year     = "1961",
   note     = "2 x 1 sv. - Literární rešerše - přidělením
           8.11.1961",
}