Příspěvek k problému zdokonalení geodetických polohopisných základů v ČSSR
Böhm, Josef

Signature: VÝZK-Z0862
Published: Zdiby: VÚGTK, 1986


Extent: 32 s. - Nákr. a tab. v textu. - Liter.
Publication type: výzkumné zprávy
Notes: 2 x 1 sv.

The record appears in these collections:
Documents of VÚGTK > Research reports
Monographic Publications

 Record created 2014-01-11, last modified 2016-03-19Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)