@article{26179,
   author    = "Státní zeměměřický a kartografický úřad",
   title    = "Publikace o projekcích ",
   year     = "1953",
   note     = "1 sv., Rešerše SZKÚ",
}