@article{26699,
   author    = "Kostelecký, Jan and Cimbálník, Miloš and Čepek, Aleš
           and Douša, Jan and Filler, Vratislav and Kostelecký, Jakub
           and Nágl, Jaroslav and Pešek, Ivan",
   title    = "Realizace S-JTSK/05 - varianta 2: Technická zpráva 1153",
}