000002691 001__ 2691
000002691 003__ CZ-ZdVUG
000002691 005__ 20151003175419.0
000002691 008__ 140111s1962######|#########u000#0####d
000002691 035__ $$z2724
000002691 037__ $$c20.00
000002691 040__ $$aABC039$$bcze
000002691 1001_ $$aŠtechová, H.
000002691 1102_ $$aVÚGTK
000002691 24500 $$aAutoredukční dálkoměry - tyčové dálkoměry - dálkoměry se základnou na stanovisku  
000002691 260__ $$aPraha$$bVÚGTK$$c1962
000002691 300__ $$a2 listy
000002691 500__ $$aRešerše VÚGTK. - Patentová rešerše. - Přidělením VÚGTK 27.4.1962. - 2 sv.
000002691 541__ $$aIMPORT$$h20.00
000002691 655_4 $$arešerše
000002691 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:2691$$qGLOBAL
000002691 910__ $$aABC039$$b21659
000002691 933__ $$c191121659$$h20.00$$lKnihovna$$xK vypůjčení$$zv_olga
000002691 980__ $$areserse
000002691 985__ $$amonografie