Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
199200101 VÚGTK - 46 956 - 4 weeks -