@article{28112,
   author    = "Cimbálník, Miloš and Voj. tech. akademie Ant.
           Zápotockého",
   title    = "Řešení hlavních geodetických úloh pro velké
           vzdálenosti na ploše rotačního elipsoidu. Kandidátská
           disertační práce ",
   year     = "1956",
   note     = "1 sv.",
}