Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
195601648 VÚGTK - 16 296 - 4 weeks -