@article{28393,
   author    = "VÚGTK",
   title    = "Sborník pro kurs Katastr nemovitostí (minimum
           technických znalostí)",
   year     = "1995",
   note     = "Obr. a tab. v textu. - Liter. - 1 sv.",
}