@article{28915,
   author    = "Státní zeměměřický a kartografický úřad",
   title    = "Seznam literatury. Dálkoměry: 1)dvojobrazové,
           2)konstantní (základnová) lať (Wildova), 3)přesná
           polygonometrie ",
   year     = "1953",
   note     = "1 sv., Rešerše SZKÚ",
}