Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
196701259 VÚGTK StockRoom 30310 vQ směrnice 4 weeks available -