@article{30011,
   author    = "Státní zeměměřický a kartografický úřad",
   title    = "Soupis novější literatury v českém jazyce k
           tematickému plánu: Úvod do studia zeměměřictví ",
   year     = "1953",
   note     = "2 sv., cena za 2 sv., Rešerše SZKÚ",
}