Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
196000180 VÚGTK - 19 516 - 4 weeks -