Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
196000166 VÚGTK - 19 505 - 4 weeks -