@article{31326,
   author    = "Skládal, Ladislav",
   title    = "Studie o automatizaci geodetických,fotogrammetrických a
           kartografických prací.(Část fotogrametrická) ",
   year     = "1970",
   note     = "1 brož., 1 brož., Výzkumná zpráva VÚGTK č. 408",
}