@article{32142,
   author    = "Cimbálník, Miloš and VÚGTK",
   title    = "Tabulky pro řešení obou hlavních geodetických úloh.
           Elipsoid Krasovského",
   year     = "1958",
   note     = "Výzkumná zpráva č. 65 (orig.)",
}