000032172 001__ 32172
000032172 003__ CZ-ZdVUG
000032172 005__ 20181127113839.0
000032172 008__ 140111s1960######|#########u000#0####d
000032172 035__ $$z32591
000032172 037__ $$c20.00
000032172 040__ $$aABC039$$bcze
000032172 1001_ $$aDaniš, Michal
000032172 1102_ $$aSVŠT Bratislava
000032172 24500 $$aTabul´ky pre výpočty vo vyššej geodézii a metematickej kartografii  
000032172 260__ $$aBratislava$$bSVŠT$$c1960
000032172 300__ $$a131 s.
000032172 500__ $$a2 sv.
000032172 541__ $$aIMPORT$$h20.00
000032172 655_4 $$atabulky
000032172 830_0 $$aFakulta inžinierskeho stavitel´stva a zememeračstva. Dočasné vysokoškolské učebnice
000032172 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:32172$$qGLOBAL
000032172 910__ $$aABC039$$b20429
000032172 933__ $$c196001594$$h20.00$$lKnihovna$$pABC 039$$xK vypůjčení$$zB_jirina
000032172 980__ $$aknihy
000032172 985__ $$amonografie