@article{32172,
   author    = "Daniš, Michal and SVŠT Bratislava",
   title    = "Tabul´ky pre výpočty vo vyššej geodézii a
           metematickej kartografii ",
   year     = "1960",
   note     = "2 sv.",
}