@article{32458,
   author    = "Šafář, Václav and Šíma, Jiří and VÚGTK",
   title    = "Technické vybavení a realizace leteckého snímkování :
           data formát MP4 : projekt Inovace studijních oborů
           geodezie a kartografie   ",
   year     = "2013",
}