@article{32459,
   author    = "Šafář, Václav and Šíma, Jiří and VÚGTK",
   title    = "Technické vybavení a realizace leteckého snímkování :
           projekt Inovace studijních oborů geodezie a kartografie  
            ",
   year     = "2013",
}