@article{32671,
   author    = "Kruis, Bedřich and Vyskočil, Pavel and VÚGTK Praha",
   title    = "Technologický postup pro shromažďování a
           zpracovávání materiálů opakované nivelace k studiu
           současných svislých pohybů zemského povrchu ve
           východní Evropě",
   year     = "1966",
   note     = "2 brož., 1 brož. odpis 31-1070/69",
}