Technologický postup pro shromažďování a zpracovávání materiálů opakované nivelace k studiu současných svislých pohybů zemského povrchu ve východní Evropě
Kruis, Bedřich ; Vyskočil, Pavel ; VÚGTK Praha

Signature: VYZK-Z0206
Published: Praha: VÚGTK, 1966


Extent: 22 s., čet. příl.
Publication type: výzkumné zprávy
Notes: 2 brož., 1 brož. odpis 31-1070/69; Výzkumná zpráva č. 206

The record appears in these collections:
Documents of VÚGTK > Research reports
Monographic Publications

 Record created 2014-01-11, last modified 2016-04-13Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)