@article{32776,
   author    = "Taišl, Ladislav and VÚGTK",
   title    = "Technologie vyhotovování map v měřítku 1 : 5 000 ",
   year     = "1966",
   note     = "2 seš.,Literární rešerše, cena za dva seš.",
}