000032974 001__ 32974
000032974 003__ CZ-ZdVUG
000032974 005__ 20181127113851.0
000032974 008__ 140111s2004####xra#########u000#0#cze#d
000032974 020__ $$z80-01-03012-1
000032974 037__ $$c91,- Kč
000032974 035__ $$z33400
000032974 044__ $$axr
000032974 041__ $$acze
000032974 040__ $$aABC039$$bcze
000032974 1001_ $$aHampacher, Miroslav
000032974 24500 $$aTeorie chyb a vyrovnávací počet 2$$cMiroslav Hampacher, Vladimír Radouch
000032974 250__ $$a2. vyd.
000032974 260__ $$aPraha$$bČVUT - Fakulta stavební$$c2004
000032974 300__ $$a140 s.$$bčet. tab. a obr. v textu. - Lit.34.
000032974 500__ $$aStudovna.
000032974 541__ $$h91,- Kč
000032974 653_0 $$ateorie chyb$$aaproximace funkčních vztahů
000032974 655_4 $$askripta
000032974 7001_ $$aRadouch, Vladimír
000032974 7102_ $$aČeské vysoké učení technické v Praze
000032974 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:32974$$qGLOBAL
000032974 910__ $$aABC039$$b49811
000032974 933__ $$a91,- Kč$$c200400268$$h91,- Kč$$lKnihovna$$nK$$xK vypůjčení$$zH.Vovsová
000032974 980__ $$aknihy
000032974 985__ $$ateoreticka