@article{33134,
   author    = "Štroner, Martin and Pospíšil, Jiří",
   title    = "Terestrické skenovací systémy; 1.",
   year     = "2008",
}